Colectia de istorie

Etnopolitică și relații internaționale, 470 p.

Autori: Viorel Stănilă
Prezentul volum reprezintă versiunea completată și actualizată a tezei de doctorat susținute la 28 octombrie 2016, sub conducerea prof. univ. dr. Vasile Vese, în cadrul Şcolii Doctorale Relaţii Internaţionale și Studii de Securitate a Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Pret: 84.00 LEI

De la Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” la Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale (1921–1948), 402 p.

Autori: Laura-Rodica Hîmpă
Trebuie subliniat de la început că „De la Fundaţia Culturală Regală «Principele Carol» la Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale (1921–1948)” reprezintă un studiu detaliat asupra procesului de unificare culturală a românilor, la iniţiativa şi sub coordonarea Fundaţiilor Culturale Regale. Interesul mediului academic pentru acest subiect este în egală măsură manifestat, ca şi cel al opiniei publice, intens exprimat în ambele zone după anul 1990, atunci când românii de pretutindeni au putut redescoperi istoria culturii româneşti aşa cum a fost, fără cenzura comunistă.

Pret: 42.00 LEI

Misiune și cruciadă în teritoriul venzilor (secolul al XII-lea), 258 p

Autori: Mihai Dragnea
Pentru dinastiile Ottoniană, Saliană și cea de Hohenstaufenilor, interesul față de venzi a oscilat în funcție de relația cu papalitatea și cu puterea ecleziastică germană. Între secolele X-XII, cei care s-au implicat în convertirea venzilor au fost clericii din arhidiecezele și diecezele saxone. Activitatea misionară în nordul Europei a fost subliniată de autori precum Adam din Bremen (sec. al XI-lea) sau Helmold din Bosau (sec. al XII-lea). Creștinarea venzilor a început încă din timpul lui Otto I (936-973) și s-a datorat în mare parte campaniilor militare întreprinse de margrafii saxoni. Liderii venzilor au devenit tributarii margrafilor si ducilor saxoni. Mulți lideri ai venzilor s-au convertit, ceea ce a asigurat un climat politic tolerant față de organizarea ecleziastică saxonă.

Pret: 35.70 LEI

Profesor universitar dr. Valentin Ciorbea. O viață în siajul muzei Clio

Autori: Virgil Comaan, Luminița Stelian, Nicoleta (Grigore) Paraschiv (coord.)

…ceea ce este important este faptul că întreaga activitate a Profesorului Valentin Ciorbea, de aproape o jumătate de veac, a fost legată de ştiinţa istoriei ca dascăl şi ca om de ştiinţă. Mai are o caracteristică însemnată. Născut în Transilvania, în judeţul Alba, a urmat studiile universitare în Iaşii Moldovei, iar activitatea sa profesională s-a desfăşurat începând din 1970 în Dobrogea. Este un român desăvârşit, lucrul pe care l-a demonstrat cu prisosinţă şi prin ataşamentul său pentru provincia, pe care a ales-o pentru a-şi desfăşura activitatea.

Cadru didactic din 1970 în învăţământul preuniversitar, lector din 1976 la Institutul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, apoi conferenţiar şi din 1995 profesor universitar trecut apoi la Universitatea „Ovidius” ca profesor asociat din 1990 şi ca titular din 2001, din 2007 şef de catedră, iar din 2008 a devenit şi conducător de doctorate. ÎI consider o personalitate emblematică pentru spaţiul istoriografic dobrogean.Pret: 63.00 LEI

Istorie, cultură și geopolitică românească în sud-estul european. Constantin Noe (1883-1939). Studii și articole

Autori: Virgil Comam Robert Stănciugel, Emil Țîrcomnicu
Şi-a început activitatea luptând pentru limba şi cultura românească în Meglenia anilor dinainte de războiul balcanic. După ce a fost expulzat din ţinutul său natal, şi-a făcut studiile la Bucureşti, a continuat la Arad, unde-l chemase [Vasile] Goldiş să fie redactor al „Românului”, apoi pe front, apoi în Basarabia dinainte de Unire. După război a fost unul din cei ce au determinat colonizarea cu aromâni a Cadrilaterului. Etapa aceasta a vieţii lui poate fi cunoscută în Studiul pe care l-a publicat în „Sociologie Românească”. Ultimii ani, Profesorul Noe i-a consacrat pregătirii şi scrierii unei mari istorii a românilor din Peninsula Balcanică. Dorea să fixeze toată cunoaşterea lui a ţărilor româneşti şi să-şi sfârşească viaţa de luptător politic, ca om de ştiinţă.

Pret: 35.70 LEI

Românii balcanici în Dobrogea, Două studii şi mărturii arhivistice inedite. Cu două scrisori către aromânii din judeţele Constanţa şi Tulcea, 280 p.

Autori: Stoica Lascu
Reprezentând, astăzi, practic toate categoriile socio-profesionale – deseori la cotele cele mai înalte calitativ –, aromânii dobrogeni, ca şi cei din restul ţării, se integrează tot mai spornic vremurilor contemporane, în care individualitatea creatoare are un rol determinant. Deschiderea operată la nivelul conştiinţei naţionale – în plan euroasiatic – este sesizabilă şi în cazul aromânilor: apar cărţi, publicaţii, sunt căutări organizatorice locale, naţionale şi europene.

Rezultatele sunt, până acum, încurajatoare. Iată de ce, publicaţia noastră va rezerva şi ea pagini speciale creaţiilor literare originale, contribuţiilor istoriografice, opiniilor privind locul şi rolul aromânilor în lumea de astăzi, mijloacelor prin care se pot prezerva şi perpetua, în mod egal, tradiţiile, graiul matern, sentimentul apartenenţei la un neam vestit, cu o certă vocaţie a patriotismului şi loialităţii, a lucrului bine făcut.

Pret: 42.00 LEI

Aromânii și meglenoromânii din Banat (1945-1951). Demografie, societate, izvoare, 212 p.

Autori: Virgil Coman
În cadrul complexului proces al mişcărilor de populaţie din România de la jumătatea secolului al XX-lea au fost antrenate şi unele familii de aromâni şi meglenoromâni, care au ales Banatul ca destinaţie de statornicire în perioada 1945-1947. Dar, nu peste multă vreme, mai exact în dimineaţa de 18 iunie 1951, începând de la ora 0230, aproape în totalitate, ele au fost dislocate în Bărăgan, alături de unii cetăţeni străini, de persoane care colaboraseră cu armatele germane în timpul războiului, de etnici germani, de „titoişti” şi de basarabeni.

Pret: 25.20 LEI

Polonezii din România (1918-1980). De la Regat la Republică Socialistă. Vol. I, 308 p.

Autori: Daniel Hrenciuc
Polonezii din România reprezintă o minoritate națională așezată compact în Bucovina, Basarabia, Vechiul Regat, Transilvania și Dobrogea, entități administrative ale spațiului românesc, în diferite momente, etape și împrejurări istorice. Destinul lor – strâns legat de cel al patriei-mamă – s-a împletit în mod profund cu cel al țării lor adoptive, devenite a doua lor patrie. Polonezii s-au dovedit a fi cetățeni loiali, responsabili și implicați în viața patriei lor adoptive, aducându-și contribuții semnificative în domenii ocupaționale diverse precum administrație, cultură, educație, muzică, pictură, armată și poliție.

Pret: 42.00 LEI

Învăţământul secundar în Bucovina (1861-1918), 352 p.

Autori: Ligia-Maria Fodor
Lucrarea analizează cadrul normativ privind modul de organizare şi funcţionare a şcolilor secundare din Imperiul habsburgic (gimnaziul, gimnaziul real, şcoala reală şi liceul de fete), cu referire specială la cel caracteristic Bucovinei, precum şi evoluţia sistemului de învăţământ secundar bucovinean în perioada 1861-1918.

Pret: 31.50 LEI

De la cetăţenii romani la populaţia română în zona Timocului, 778 p.

Autori: Slavoljub Gacovic
În legătură cu procesul de formare a populaţiei romanice, prin latinizarea şi romanizarea triburilor din Balcanii de Mijloc, de la sosirea primelor legiuni romane şi până la sosirea triburilor slave, nici până în prezent nu s-a publicat o lucrare care pe baza surselor istorice cunoscute astăzi şi a cercetărilor de specialitate în domeniul istoriei, arheologiei, antropologiei fizice şi toponomasticii şi în alte domenii să constituie un studiu multidisciplinar valoros. De asemenea, referitor la evenimentele şi procesele istorice din perioada medievală în legătură cu populaţia romanică deja formată în zona Timocului, nu s-a elaborat nicio sinteză pe baza cercetărilor de până acum. Studiul care este oferit cititorilor reprezintă lucrarea de doctorat Românii timoceni de la romanizare la începuturile turcocraţiei, care a fost susţinută şi acceptată la şedinţa Consiliului Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti la 19.04.2007.

Pret: 105.00 LEI

First   <<  1  >> Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign