Colecția de lingvistică

La aromânii de azi din Albania, 350 p

Autori: Nistor Bardu
„Între aspectele care conferă originalitate lucrării în cauză, menționăm combinarea elementelor științifice privitoare la graiurile aromâne auzite și înregistrate în bună măsură în reportofon sau în caiete de specialitate, la ocupațiile oamenilor, la obiceiurile și la traiul lor diurn, cu cele de ordin afectiv, autorul fiind un „fiu” al lumii pe care o descrie și un condeier al emoțiilor. Astfel, lectura acestei cărți devine și plăcută, nu numai deosebit de interesantă”.

Pret: 29.40 LEI

Texte meglenoromâne, 172 p.

Autori: Petar Atanasov, Radu-Mihail Atanasov
Textele de față, care reprezintă graiurile meglenoromâne din toate satele din Grecia și din unicul sat, Uma, aflat în Republica Macedonia de Nord, sunt culese în perioada anilor 2000 – 2005 de către Petar Atanasov și de Radu-Mihail Atanasov. Unele dintre ele au fost publicate în monografia Meglenoromâna astăzi, 2002, iar celelalte le prezentăm în lucrarea de față. Informatorii au fost în general oameni în vârstă care cunoșteau bine graiul matern din diferitele localități meglenoromâne.

Pret: 25.20 LEI

Denumiri de animale în limbile romanice, pe baza Atlaselor Lingvistice

Autori: Mihaela-Mariana Morcov
Scopul acestei abordări este de a preciza în ce măsură putem stabili conexiuni între nivelul onomasiologic şi cel semasiologic, pornind de la elementele specifice orizontului cultural al vorbitorilor. Analiza noastră prezintă interes şi din punct de vedere etnologic, întrucât vor fi comparate fenomene culturale, înregistrate în diverse zone din cuprinsul spaţiului romanic. În ceea ce priveşte documentarea etnologică, am folosit atât studii de specialitate din bibliografia românească şi străină, cât şi informaţiile consemnate în legendele hărţilor lingvistice.

Pret: 35.70 LEI

Stilul juridic-administrativ în limba română. Secolele XVII-XIX)

Autori: Manuela Saramandu
Stilul juridic-administrativ se defineşte prin următoarele mărci: cult (literar), scris, elaborat, non-artistic, comune cu stilul ştiinţific şi publicistic. Potrivit funcţiei sale adresative specifice, el dezvoltă tipuri proprii de emfază, marcată prin ton reverenţios sau autoritar.

Pret: 10.50 LEI

Meglenoromâna actuală în contextual limbilor balcanice, 234 p.

Autori: Radu-Mihail Atanasov
Meglenoromâna, un dialect istoric al limbii române, reprezintă o mică enclavă lingvistică în centrul limbilor care constituie uniunea lingvistică balcanică și este expusă la influențe puternice din partea lor, afectând toate compartimentele ei. Părerea lingviștilor, de talia unui Antoine Meillet, care considerau că structura gramaticală a unei limbi nu poate fi pătrunsă de elemente străine, prin cazul unor idiomuri mici ca meglenoromâna și istroromâna, s-a dovedit inexactă. Relevarea acestor fenomene este de o mare importanță pentru lingvistica generală prin care se verifică postulatele ei. Studiile de acest tip, ca și orice alt studiu, în cazul meglenoromânei capătă o semnificație și mai mare prin faptul că acest dialect românesc este serios angajat pe calea dispariției. Graiul matern este pur și simplu abandonat de vorbitorii ei, în primul rând de cei tineri.

Pret: 26.25 LEI

First   <<  1  >> Last

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign