Colecția de folclor

Aspecte ale culturii țărănești din Starchiojd. Mărturii orale și scrise, 298 p.

Autori: Cristian Mușa
Pornind de la date de teren adunate iniţial din curiozitatea şi interesul unui „fiu al satului” pentru locul naşterii lui, autorul a avut privilegiul unei cunoaşteri de lungă durată şi din interior a tradiţiilor păstrate de persoanele şi personalităţile reprezentative ale Starchiojdului, aşezarea rurală cu atestarea cea mai veche din judeţul Prahova şi aflată, totodată, într-un punct subcarpatic „de plai” şi de întâlnire a drumurilor ce unesc Ţara Românească, Moldova şi Transilvania.

Pret: 31.50 LEI

Iancu Jianu. O perspectivă asupra construirii eroului. Corpus de texte. vol 2, 208 p.

Autori: Petronela-Luminița Tucă
„Dacă demersul de factură istorică din lucrarea doamnei Petronela-Luminiţa Tucă pune în lumină contextualizarea spațio-temporală a vieții lui Iancu Jianu ca personaj istoric, perspectiva literar-folclorică prilejuiește investigația asupra modului de construire a unui portret de erou pe palierele culturii orale și scrise, care se întrepătrund de-a lungul a mai bine de 150 de ani. Complexitatea acestei abordări a determinat-o pe autoare să se aplece cu meticulozitate asupra celor circa 80 de texte compuse, transmise, scrise – avându-l ca protagonist pe Iancu Jianu, clasificându-le în funcție de gen, mod de culegere și de transmitere”.

Pret: 23.10 LEI

Iancu Jianu. O perspectivă asupra construirii eroului, vol 1, 350 p.

Autori: Petronela-Luminița Tucă
„Petronela-Luminiţa Tucă a realizat un studiu extins asupra unui erou important al literaturii noastre de expresie orală, dar şi scrisă, căruia i se adaugă un capitol distinct referitor al cariera cinematografică a aceluiaşi personaj – Iancu Jianu. (…) Cariera de personaj a început-o ca erou de mici povestiri, cele mai multe spuse în şoaptă, dar suficient de tare pentru a da naştere unei legende care, cu timpul, a tot crescut şi s-a întins. Totuşi, numai atunci când lăutarul i-a închinat o baladă cântată «pleno guture» în faţa unei mulţimi i-a fost confirmat statutul eroic şi a devenit personaj, fiind astfel dislocat şi înscris într-o altă ordine al lumii care, deşi nu repetă ordinea lumii reale, o explică şi, asemenea mitului, îi dă un sens mai grav, mai profund şi, poate, mai adevărat”.

Pret: 31.50 LEI

Constantin Brăiloiu. Culegător și editor de folclor. Vol. III

Autori: Nicolae Constantinescu și Mihai Andrei Șerban (editori)
„Cronologic, cum se vede, culegerea Colinde și cântece de stea îngrijită de Const. Brăiloiu și apărută în „Publicațiile Academiei de Muzică Religioasă a Sf. Patriarhii Ortodoxe Române” precede, cu câțiva ani, marea colecție a lui Gheorghe Cucu, editată, postum, de Brăiloiu, în 1936. Este o perioadă în care marele etnomuzicolog român se arăta a fi fost preocupat de studiul acestei categorii a folclorului ritual pe care încearcă să o definească din perspectivă literară (textul poetic) și muzicală (componenta melodică), să distingă între colindele propriu-zise și cântecele de stea, să traseze o linie de demarcație între acestea și alte creații poetico-muzicale, aparținând altor domenii (Plugușorul etc.)”.

Pret: 14.70 LEI

Etnologia poporului român, vol. 1, 586 p.

Autori: Alexandru Dobre
Cultura şi civilizaţia tradiţională însumează – atragem din nou atenţia – întregul complex de manifestări de natură spirituală şi materială din mediile etnofolclorice, modul de a gândi, de a privi raporturile cu sine însuşi, cu lumea înconjurătoare, cu divinitatea şi întregul panteon al lumii de dincolo şi de aici, modul de organizare a vieţii productive, pentru a-şi procura cele necesare traiului de zi cu zi, a vieţii de familie şi sociale, a vieţii de pe pământ şi a „vieţii” de dincolo de această lume.

Pret: 42.00 LEI

Etnologia poporului român, vol. 2

Autori: Alexandru Dobre

Cuprinde:  Mitul literar, mitul folcloric: GEORGE CĂLINESCU (1899-1965). Miturile fundamentale. Precizări şi sugestii. Etnologie urbană: CONSTANTIN BRĂILOIU (1893-1958). Membru corespondent al Academiei Române. FOLCLORUL MUZICAL AL ORAŞULUI BUCUREŞTI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA. Contribuţia savantului etnomuzicolog C. Brăiloiu la cercetarea fenomenului . G. DEM. TEODORESCU (1849-1900). Autorul unei celebre colecţii de poezie populară avându-şi centrul de greutate în zona oraşului Bucureşti.  O problemă de istorie a folclorului: De la cântecul ritual-ceremonial de nuntă, de despărţire şi întemeiere la cântecul bătrânesc propriu-zis. CÂNTECUL LUI MILEA. Etnologia blestemului: Un motiv fundamental, străvechi, al culturii şi civilizaţiei universale. Materialul românesc, dispunerea sa în cultura tradiţională, valoarea lui de excepţiePret: 33.60 LEI

Constantin Brăiloiu. Culegător şi editor de folclor. Vol. II

Autori: Nicolae Constantinescu şi Mihail Adrian Şerban
Reedităm, în volumul al II-lea al proiectului „Constantin Brăiloiu culegător și editor de folclor”, culegerea lui Gh. Cucu, 200 colinde populare culese de la elevii Seminarului Nifon în anii 1924-1927. Ediție postumă îngrijită de Const. Brăiloiu, Societatea Compozitorilor Români. Publicațiile Arhivei de Folklore VI, București, 1936, apreciată de editorul de acum 80 de ani al acesteia ca fiind „cea dintâi culegere mai cuprinzătoare din Vechiul Regat. Partea ei cea mai de seamă o alcătuiesc melodiile din Muntenia și, cu deosebire, cele din județul Ilfov (uimitor de multe și câteva neașteptat de bine păstrate), Dâmbovița, Muscel, Argeș, Prahova și Ialomița”.

Pret: 31.50 LEI

Constantin Brăiloiu. Culegător și editor de folclor. Vol. I, 136 p.

Autori: Nicolae Constantinescu și Mihai Andrei Șerban (editori)
„Contribuția capitală a lui Brăiloiu este în domeniul metodologiei. Datorită lui, metoda de culegere a fost dusă pe culmi neatinse, marcând un pas hotărâtor în istoria folcloristicii europene. Exigențele tradiționale ale unei bune culegeri sunt mult lăsate în urmă prin înscrierea noilor coordonate ale faptului folcloric. Noutatea vine din surprinderea firelor care leagă cântecul popular de viața socială în totalitatea lor. […] În conferința ... Metoda de cercetare folclorică, Brăiloiu înscrie și celelalte jaloane de căpetenie ale cercetării. Metoda, pe scurt caracterizată, «va fi într-o mică măsură istorică, într-o mare măsură comparativă». Culegerea va trebui subordonată principiului suprem al epuizării repertoriului. Ca atare, «culegem tot. Culegem pe de o parte toată muzica, și pe de altă parte toate faptele, toate informațiile, tot ce e câtuși de puțin în legătură cu muzica. Acest material nu va vedea probabil întreg lumina tiparului, dar pentru studiu avem nevoie de el». […] Acolo unde a lucrat Brăiloiu, brazda este adâncă, germinatoare de mlădițe care ajung pentru înfruptarea urmașilor” (Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii românești, Editura Enciclopedică Română, București, 1974, p. 511-527)

Pret: 27.30 LEI

Voinicul şi viteazul, două ipostaze prezente în literatura populară medievală română şi franceză, 292 p.

Autori: Ștefan Lucian Mureșanu
Lucrarea pe care o prezintă dl. Ștefan Lucian Mureșanu vine să susțină constatarea noastră prin care demonstrează rigurozitate și obiectivitate în cercetarea unui segment important al culturii și spiritualității europene - evoluția creaţiei artistice populare în perioada Evului Mediu Timpuriu.

Abordarea acestui subiect se înscrie în contextul unor mai vechi preocupări privind ”tradițiile, datinile și obiceiurile existențiale ale comunităților omenești din lumea feudală”, după propria mărturisire a autorului.

Actuala investigație se bazează pe studiul aspectelor legate de creațiile populare ale literaturii române și franceze, dar și pe ”sugestiile” unor discipline înrudite cu antroplogia, precum teologia, istoria artei și filozofia culturii, fapt ce permite o bună înțelegere a ”regulilor jocului spiritual medieval”, dar și evidențierea relației dintre literatura populară și istorie, din perspectiva eposului european.

Lucrarea se înscrie într-un curent mai larg de conturare a identității românești în aproape toate domeniile științei, tendință generată, cu siguranță, de integrarea noastră în structurile europene.Pret: 47.48 LEI

Elemente mitice precreștine și creștine în colinda românească, 232 p.

Autori: Aura Văceanu
Consider că este necesară alocarea unui capitol mai amplu folclorului de iarnă, pentru ca preadolescenţii şi adolescenţii, aflaţi într-o etapă de formare a personalităţii, să cunoască această poezie ceremonială şi să o aprecieze pentru frumuseţea imaginilor şi valoarea literară, pentru limba cu parfum arhaic, şi nu în ultimul rând pentru muzica ei. Cred că trebuie să conştientizeze că aceste nestemate ale literaturii populare româneşti sunt expresia geniului creator al poporului nostru, că alături de celelalte creaţii ale literaturii populare au un rol fundamental în asigurarea identităţii spirituale a neamului. Iar legătura dintre literatura cultă şi cea populară, se face prin studierea textelor marilor scriitori români/ străini, inspirate din literatura populară, şi mă refer aici la basm, baladă, doină şi legendă. Bogăţia variantelor, bucură şi deconcertează, în acelaşi timp, pe oricine se arată interesat de acest subiect.

Pret: 21.00 LEI

Prima pagina <<  1 2   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign