Românii de la sud de Dunăre

Studii şi articole de dialectologie română sud-dunăreană, 256 p.

Autori: Nistor Bardu
Volumul de față cuprinde o parte dintre studiile și articolele noastre de dialectologie română sud-dunăreană, publicate, de-a lungul a mai bine de două decenii, în volume colective și în reviste de specialitate sau de cultură. Cele mai multe dintre acestea se referă la dialectul aromân, dialectele meglenoromân și istroromân fiind prezente în textele noastre mai ales pentru comparații cu cel dintâi.

Pret: 42.00 LEI

Din istoria românilor sud-dunăreni în prima jumătate a secolului al XX-lea. Meglenoromânii, 284 p

Autori: Virgil Coman
Mărturiile scoase la lumină spre a ilustra unele aspecte din istoria meglenoromânilor în prima jumătate a secolului al XX-lea reprezintă rodul unor activități de cercetare, a bibliografiei privind românii-dunăreni în general, a fondurilor de carte din unele biblioteci publice din țară care păstrează lucrări mai vechi sau mai recente despre această problemă și, nu în ultimul rând, documente deținute de Arhivele Ministerului de Externe, Arhivele Naționale și unele direcții județene ale acestei prestigioase instituții.

Pret: 42.00 LEI

Românii balcanici în paginile Gazetei Transilvaniei

Autori: Emil Țîrcomnicu, Stoica Lascu
"Lucrarea este constituită dintr-o selecție de articole referitoare la românii balcanici, apărute între anii 1878-1913, perioadă care corespunde semnării tratatelor de la Congresul de la Berlin și Păcii de la București"

Pret: 12.79 LEI

Minorităţi româneşti sud-dunărene. Studiul etnologic al aromânilor

Autori: Emil Ţîrcomnicu
„Aromanii au avut o importanţă deosebită în dezvoltarea meşteşugurilor şi a comerţului în spaţiul sud-est European. Aşa cum preciza şi Anastase Hâciu – Celnicul, până în ultimul timp, a fost marele negustor pe pieţele Peninsulei – bâlciuri, porturi şi oraşe; cărăvănarul a dus mai departe activitatea, promovând circulaţia bunurilor şi distribuţia, în care scop s-a avântat, umanizând, prin aceasta, condiţiunile de viaţă ale popoarelor din Peninsulă şi, în sfârşit, armatolul – în ţinuturile unde puterea poliţienească şi cea militară a statului era absentă sau insuficientă – asigura circulaţia liberă a turmelor numeroase şi a caravanelor purtătoare de călători şi bogăţii.”

Pret: 42.00 LEI

Colonizarea macedoromânilor în Cadrilater

Autori: Steriu Hagigogu, Constantin Noe, Vasile Th Muşi
„Există trei materiale de referinţă, scrise de fruntaşi macedoromâni, privind colonizarea Cadrilaterului . Steriu Hagigogu, publica în anul 1927, un mic studiu de 40 de pagini, intitulat Emigrarea aromânilor şi colonizarea Cadrilaterului, care avea probabil rolul de a populariza în rândul societăţii româneşti cauza macedoromânilor. Vasile Th. Muşi, publica în anul 1935 un amplu material de 153 de pagini, numit Un deceniu de colonizare în Dobrogea-Nouă. La rândul său, profesorul Constantin Noe, unul dintre meglenoromânii care şi-a asumat rolul colonizării în Cadrilater a macedoromânilor confruntaţi cu greutăţi deosebite în Grecia interbelică, a făcut un excelent rezumat, în revista „Sociologie Românească”, 1938, de 60 de pagini, al acţiunilor întreprinse în această direcţie de macedoromânii aflaţi în ţară şi de cei care doreau să emigreze”.

Pret: 42.00 LEI

Prima pagina <<  1   >> Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign