Colecția de istorie

Istorie, geopolitică şi spiritualitate românească la Marea Neagră, 500 p.

Autori: Volum îngrijit de Marian Zidaru, Andrei Tudor, Stoica Lascu
Întâlnirile de la Dervent au caracter științific și sunt, totodată, întâlniri între prieteni. Pe noi ne apropie credința în valori și principii, aspirația pentru libertate, democrație și stat de drept, vocația Europei și, totodată, preocuparea pentru menținerea identității naționale și a memoriei identitare. Aceste dimensiuni fac din participanții la întâlnirile de la Dervent nu doar parteneri, ci și prieteni.

Pret: 63.00 LEI

O istorie a companiilor de navigaţie străine de la Dunărea de Jos, 220 p.

Autori: Cristian Constantin
„Dincolo de o serie de lucrări editate cu preponderenţă în Occident, ne vom axa studiul pe exploatarea documentelor inedite conservate la Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României din Bucureşti în fondul Problema 68 (Societăţi de navigaţie fluvială, maritimă, aeriană: române şi străine). Din nefericire, citarea corectă a acestor surse este îngreunată de carenţele arhivistice existente la numerotarea filelor, legate uneori aleatoriu, din dosarele fondului anterior menţionat. Informaţiile inedite din Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României şi din fondurile Serviciilor judeţene Brăila şi Galaţi ale Arhivelor Naţionale ale României au fost coroborate cu cele din sursele clasice ale navigaţiei, comerţului şi diplomaţiei , privitoare la arealul gurilor Dunării din secolul al XIX-lea şi începutul următorului veac”.

Pret: 31.50 LEI

Manuscrisele slavone de la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Studiu monografic și antologie de texte, 266 p.

Autori: Anca Libidov
Avem în față o lucrare de tip „tehnic”, cu analize de detaliu privind specificul lucrărilor respective: descrierea lor detaliată – cu sublinierea stării proaste ori foarte proaste a manuscriselor, atunci când este cazul; analiza tipului hârtiei; tipul filigranului; specificul limbii folosite; o antologie de texte. Este evident, fapt subliniat chiar în Introducere, că tot ceea ce înseamnă „cultură veche română” se leagă de tradiția slavonă consolidată în intervalul menționat, respectiv sfârșit de sec. 12 – sfârșit de sec. 14. Aceasta continuă însă și după sec. 14, fiind legată și de marile transformări politice ulterioare, în primul rând căderea Constantinopolului (1453). De atunci până în a doua jumătate a sec. 19 cultura sud-estului european a fost marcată, pe de o parte, de avansul culturii slavone în contextul avansului Imperiului Otoman. Este o perioadă foarte îndelungată, de patru secole.

Pret: 42.00 LEI

Amintirile marelui frate. Rusia de ieri și provocările prezentului, 196 p

Autori: Cristian Sandache
“Dostoievski nu-și face niciodată iluzii, pentru că el însuși se vindecase de ele, după tragicele experiențe personale prin care trecuse. Dar nu se va putea elibera niciodată de neliniștea lui specială, de puzderia de întrebări chinuitoare care-l bântuiau. Era individul capabil de a deveni stăpânul propriului său destin? Cât reprezenta în această alchimie a fiecăruia dintre noi, voința proprie și gradul de intervenție dumnezeiască? Era societatea rusă, vrednică de a se mântui vreodată, din ghearele ignoranței și ale cruzimii arbitrariului dezlănțuit? Paradoxul dostoievskian vine și din faptul că (în pofida lucidității sale excepționale) el va deveni în cele din urmă un adept al unei slavofilii, pe care nu o va mai abandona până la moarte, admițând (printre altele) că Rusia avea o menire aparte în istorie, iar specificitatea spiritualității sale (atât de contradictorie și de fascinantă, în egală măsură) o distanța clar de specificul Occidentului european”.

Pret: 21.00 LEI

Bihorul românesc. Le Bihor roumain, 169 p.

Autori: Alexandru Filipașcu
După Daci și Romani, urmele cele mai adânci și cele mai vechi sunt ale Românilor. Patria străbună a acestora este a se fixa în Sud-Estul Bihorului, unde formează până azi un bloc masiv de peste 200 sate. În fața năvălirilor barbare, ei s’au retras prin îndoiturile văilor, prin ponoarele și deschizăturile munților, unde și-au păstrat nealterate ființa, limba și obiceiurile străbune cu o remarcabilă culoare locală. Adăpostiți în locuri dosite, numărul lor a sporit mai în tihnă, menținându-se în tot decursul veacurilor cunoscute la nivelul înalt al majorității absolute între granițele istorice ale Bihorului.

Pret: 31.50 LEI

De la Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” la Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale (1921–1948), 402 p.

Autori: Laura-Rodica Hîmpă
Trebuie subliniat de la început că „De la Fundaţia Culturală Regală «Principele Carol» la Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale (1921–1948)” reprezintă un studiu detaliat asupra procesului de unificare culturală a românilor, la iniţiativa şi sub coordonarea Fundaţiilor Culturale Regale. Interesul mediului academic pentru acest subiect este în egală măsură manifestat, ca şi cel al opiniei publice, intens exprimat în ambele zone după anul 1990, atunci când românii de pretutindeni au putut redescoperi istoria culturii româneşti aşa cum a fost, fără cenzura comunistă.

Pret: 42.00 LEI

Misiune și cruciadă în teritoriul venzilor (secolul al XII-lea), 258 p

Autori: Mihai Dragnea
Pentru dinastiile Ottoniană, Saliană și cea de Hohenstaufenilor, interesul față de venzi a oscilat în funcție de relația cu papalitatea și cu puterea ecleziastică germană. Între secolele X-XII, cei care s-au implicat în convertirea venzilor au fost clericii din arhidiecezele și diecezele saxone. Activitatea misionară în nordul Europei a fost subliniată de autori precum Adam din Bremen (sec. al XI-lea) sau Helmold din Bosau (sec. al XII-lea). Creștinarea venzilor a început încă din timpul lui Otto I (936-973) și s-a datorat în mare parte campaniilor militare întreprinse de margrafii saxoni. Liderii venzilor au devenit tributarii margrafilor si ducilor saxoni. Mulți lideri ai venzilor s-au convertit, ceea ce a asigurat un climat politic tolerant față de organizarea ecleziastică saxonă.

Pret: 42.00 LEI

Profesor universitar dr. Valentin Ciorbea. O viață în siajul muzei Clio

Autori: Virgil Comaan, Luminița Stelian, Nicoleta (Grigore) Paraschiv (coord.)

…ceea ce este important este faptul că întreaga activitate a Profesorului Valentin Ciorbea, de aproape o jumătate de veac, a fost legată de ştiinţa istoriei ca dascăl şi ca om de ştiinţă. Mai are o caracteristică însemnată. Născut în Transilvania, în judeţul Alba, a urmat studiile universitare în Iaşii Moldovei, iar activitatea sa profesională s-a desfăşurat începând din 1970 în Dobrogea. Este un român desăvârşit, lucrul pe care l-a demonstrat cu prisosinţă şi prin ataşamentul său pentru provincia, pe care a ales-o pentru a-şi desfăşura activitatea.

Cadru didactic din 1970 în învăţământul preuniversitar, lector din 1976 la Institutul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, apoi conferenţiar şi din 1995 profesor universitar trecut apoi la Universitatea „Ovidius” ca profesor asociat din 1990 şi ca titular din 2001, din 2007 şef de catedră, iar din 2008 a devenit şi conducător de doctorate. ÎI consider o personalitate emblematică pentru spaţiul istoriografic dobrogean.Pret: 84.00 LEI

Istorie, cultură și geopolitică românească în sud-estul european. Constantin Noe (1883-1939). Studii și articole

Autori: Virgil Comam Robert Stănciugel, Emil Țîrcomnicu
Şi-a început activitatea luptând pentru limba şi cultura românească în Meglenia anilor dinainte de războiul balcanic. După ce a fost expulzat din ţinutul său natal, şi-a făcut studiile la Bucureşti, a continuat la Arad, unde-l chemase [Vasile] Goldiş să fie redactor al „Românului”, apoi pe front, apoi în Basarabia dinainte de Unire. După război a fost unul din cei ce au determinat colonizarea cu aromâni a Cadrilaterului. Etapa aceasta a vieţii lui poate fi cunoscută în Studiul pe care l-a publicat în „Sociologie Românească”. Ultimii ani, Profesorul Noe i-a consacrat pregătirii şi scrierii unei mari istorii a românilor din Peninsula Balcanică. Dorea să fixeze toată cunoaşterea lui a ţărilor româneşti şi să-şi sfârşească viaţa de luptător politic, ca om de ştiinţă.

Pret: 35.70 LEI

Românii balcanici în Dobrogea, Două studii şi mărturii arhivistice inedite. Cu două scrisori către aromânii din judeţele Constanţa şi Tulcea, 280 p.

Autori: Stoica Lascu
Reprezentând, astăzi, practic toate categoriile socio-profesionale – deseori la cotele cele mai înalte calitativ –, aromânii dobrogeni, ca şi cei din restul ţării, se integrează tot mai spornic vremurilor contemporane, în care individualitatea creatoare are un rol determinant. Deschiderea operată la nivelul conştiinţei naţionale – în plan euroasiatic – este sesizabilă şi în cazul aromânilor: apar cărţi, publicaţii, sunt căutări organizatorice locale, naţionale şi europene.

Rezultatele sunt, până acum, încurajatoare. Iată de ce, publicaţia noastră va rezerva şi ea pagini speciale creaţiilor literare originale, contribuţiilor istoriografice, opiniilor privind locul şi rolul aromânilor în lumea de astăzi, mijloacelor prin care se pot prezerva şi perpetua, în mod egal, tradiţiile, graiul matern, sentimentul apartenenţei la un neam vestit, cu o certă vocaţie a patriotismului şi loialităţii, a lucrului bine făcut.

Pret: 42.00 LEI

Prima pagina <<  1 2   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign