Studii asiatice

Căutătorii florii de aur. Dialoguri și un studiu despre disciplinele spirituale asiatice practicate în România, 154 p.

Autori: Șerban Toader
„Cartea de față este al treilea fruct al unei cercetări întinse pe o lungă perioadă de timp. Întîi am participat cu o prezentare, în mai 2017, la a XI-a ediție a Conferinței de Studii Daoiste, cu tema Creativity and Diversity, ținută la Universitatea Nanterre. La acea dată, studiul propriu-zis nu era încheiat, iar publicarea lui a avut loc în februarie 2018, în Journal of Daoist Studies, care apare în Statele Unite. Articolul poartă numele A Romanian Spiritual Seeker's Growth: From SciFi Readings to Neidan”

Pret: 21.00 LEI

În China şi aici: eseuri etnografice, 126 p.

Autori: Șerban Toader
Volumul de față adună articole publicate în ultimele două decenii în periodice științifice, în lucrări colective rezultate în urma unor proiecte cu finanțare europeană sau în reviste culturale, în format tipărit sau online. În afară de cele mai recente (publicate în 2019), cele mai multe dintre ele au suferit modificări, iar unele au fost traduse din engleză, trecînd la rîndu-le printr-un proces de adaptare. Titlurile textelor originale, precum și datele publicațiilor în care au apărut, se găsesc în note de subsol la începutul fiecărui capitol. Invit cititorii interesați nu doar la lectură, ci și la un dialog – la un schimb util de cunoaștere și de impresii. De asemenea, pot pune la dispoziție unele dintre textele originale în format electronic, dacă voi fi solicitat

Pret: 14.70 LEI

Oglinzi ale Departelui, 208 p.

Autori: Radu Toader
Arealul românesc şi cel chinezesc nu au fost spaţial apropiate, iar până la jumătatea secolului trecut nici din punct de vedere cultural nu au fost în proximitate. […] Ca încadrare temporală, veştile încep să vină puţin înainte de Primul Război al Opiului, proporţional cu amploarea pe care presa europeană occidentală şi mai ales cea britanică o dădeau evenimentelor din China. […]
Există desigur, de la bun început „filtrul” propriilor noastre laturi de caracter, uzanţe, cutume, prin care vedem trăsăturile de caracter ale „celuilalt”, individul care aparţine unui spaţiu îndepărtat şi unei culturi mult diferite. Românul (în cazul de faţă publicist din a doua jumătate a secolului al XIX-lea) are propriile criterii de evaluare privitoare la orice nuanță deosebită […] Ca şi în alte rânduri (cum este arătat în această lucrare în mai multe locuri) publicistul se străduieşte să păstreze un minimum de obiectivitate. Pe alocuri reuşeşte acest lucru, după cum se poate vedea din descrierea, destul de echilibrată (şi nu cu iz exotic) […]

Pret: 23.10 LEI

China: Confucianism, Daoism, chei culturale

Autori: Șerban Toader
Cartea de față repune de fapt în discuție și nuanțează noțiunea confucianistă de cedare (rang). Termenul se referă la gestul ritual de cedare, renunțare sau recul deliberat, în competițiile de putere din perioada feudală, la care se referă Marcel Granet (2000), dar și la gestul – prelucrat cu rafinament de către Confucius – de a ceda sau renunța, gest pe de-o parte ilustrat ritual, prin pasul înapoi plin de noblețe (în vederea armonizării relației cu aproapele), iar pe de altă parte trăit lăuntric. Nu ne mărginim la o discuție strict literală asupra termenului rang, ci ne referim și la sinonimii, aproximări și situații în care noțiunea de cedare este exprimată prin termeni înrudiți. Această din urmă situație poate fi întîlnită, de exemplu, în gîndirea daoistă.

Pret: 31.50 LEI

Cunoaşterea Extremului Orient reflectată în publicaţii româneşti (1840-1940). – O privire asupra culturii chinezeşti –, 298 p.

Autori: Radu Toader
Arhitectura lucrării are o dezvoltare axată pe dezideratul menţionat în titlu: să-l conducă pe cititorul român şi, implicit, european, pe acel drum al cunoaşterii unei culturi emblematice pentru Extremul Orient, cea chinezească.
După citirea cărţii, ai sentimentul că te afli în faţa unei demonstraţii prin care ţi se dezvăluie o „gestaţie” îndelungă a procesului cunoaşterii unei culturi aflate „la celălalt capăt al lumii” pentru a cărei percepere şi acceptare românii au folosit o „tehnică a felinei” care se apropie de un obiect necunoscut cu ale cărei particularităţi urmează să se deprindă progresiv, pentru că sunt îndemnaţi de curiozitate – o caracteristică a neamului nostru – şi, apoi, pentru că şi alţii, mai buni cunoscători ai lumii, o fac şi trebuie „să fii în rând cu lumea”. Acceptarea şi familiarizarea românilor cu unele dintre componentele culturii chinezeşti par a rezulta în urma unei analize profunde şi reticente, în acelaşi timp, care, mie, cel puţin, folcloristă preocupată cu deosebire de analiza textului literar, îmi pare a fi, cu precădere, apropiată de ceea ce aş numi „suspiciune orientală”.

Pret: 26.25 LEI

Drumul către luminișul rostirii tăcute a lui Dao. Concepte daoiste în termeni occidentali: De la Laozi și Zhuangzi la Heidegger, Noica și Sloterdijk, 426 p.

Autori: Irina Ivașcu
Faţeta particulară a Chinei pe care am ales-o este paradigma daoistă, a cărei esenţă poate fi regăsită în conceptele sale cheie. Acestea reprezintă alteritatea, străinul, oaspetele invitat în sânul culturii gazdă, cea occidentală, care îi oferă ospitalitate prin intermediul traducerii. Gazda, şi deci ceea ce ne este „propriu”, va fi reprezentat în acest joc al întrebărilor şi răspunsurilor nu doar de limba română, ci de tradiţia lingvistică şi culturală a Occidentului în general. Cu toate acestea, în partea care redă momentul final, al aducerii înspre cultura gazdă, accentul va cădea pe limba română şi modul în care caracterul specific al spaţiului cultural românesc interacţionează cu conceptele străine pe care încearcă să le redea.

Pret: 52.50 LEI

Reflectarea viziunii holistice în principiile strategiei militare antice chineze

Autori: Radu Toader
„Totul începe în imensul spaţiu extrem oriental, mai ales pe cursul mijlociu şi inferior, şerpuitor şi mereu schimbător, al fluviului Huanghe, Fluviul Galben, abia apoi în câmpiile din centru sau pe văile altor fluvii şi râuri. Stepele, platourile înalte şi deşerturile, ca şi litoralurile mărilor, nu au atras niciodată cu adevărat pe cei ce aveau să fie mai târziu purtătorii strălucitoarei culturi şi civilizaţii sinice. Cât despre arealul cursului Marelui Fluviu, Changjiang (şi în special teritoriile din sudul acestuia), ele sunt ocupate treptat, pe direcţiile dinspre nord spre sud şi dinspre est spre vest”

Pret: 10.50 LEI

Despre noţiunea chineză de cedare rang

Autori: Şerban Toader
„Lucrarea noastră repune în discuţie şi nuanţează noţiunea confucianistă de cedare (rang). Termenul se referă la gestul ritual de cedare, renunţare sau recul deliberat, în competiţiile de putere din perioada feudală, la care se referă Marcel Granet (2000), dar şi la gestul – prelucrat cu rafinament de către Confucius – de a ceda sau renunţa, gest pe de-o parte ilustrat ritual, prin pasul înapoi plin de nobleţe (în vederea armonizării relaţiei cu aproapele), iar pe de altă parte trăit lăuntric. Nu ne mărginim la o discuţie strict literală asupra termenului rang, ci ne referim şi la sinonimii, aproximări şi situaţii în care noţiunea de cedare este exprimată prin termeni înrudiţi. Aceasă din urmă situaţie poate fi întâlnită, de exemplu, în gândirea daoistă”.

Pret: 12.60 LEI

Prima pagina <<  1   >> Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign