Editare

Editarea cărţilor

Persoanele interesate să publice lucrări (cărţi, albume fotografice, broşuri ş.a.) la Editura Etnologică trebuie să trimită o cerere la adresa office@etnologica.ro, însoţită de manuscris (lucrarea în format pdf). Manuscrisul trebuie să fie original, iar autorul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul lui.

Etapele evaluării de catre editură:

  1. comitetul de redacţie va stabili dacă manuscrisul se înscrie în tematica editorială;
  2. manuscrisul va fi trimisă la doi referenţi care consimt dacă este publicabil sau nu;
  3. în cazul în care manuscrisul este publicabil ei pot aduce sugestii in vederea îmbunătăţirii operei sau revizuirii unor parţi din aceasta, dacă este cazul;
  4. comitetul de redacţie va comunica autorului acceptul sau refuzul de publicare a manuscrisului.

Etapele editării manuscrisului (în cazul acceptării de publicare):

  1. comitetul de redacţie va comunica autorului, odată cu acceptul manuscrisului pentru publicare, datele de ordin material (costuri) şi tehnic (format ş.a.);
  2. stabilirea condiţiilor de editare şi semnarea contractului de editare;
  3. efectuarea de către autor a modificărilor solicitate de editor, în urma lecturării redacţionale a manuscrisului, legate de stil, lexic, ţinută artistică, prezentare ş.a., într-un termen stabilit în scris, de comun acord;
  4. autorul se obligă să predea editorului manuscrisul operei, în formă definitivă, într-un număr de un exemplar, însoţit de (desene, schiţe, grafice, ilustraţii etc.), în forma corespunzătoare reproducerii grafice, împreună cu eventualele propuneri ale sale în ceea ce priveşte executarea lor. La cererea sa, autorul va fi consultat de către editor cu privire la prezentarea grafică a operei;
  5. înainte ca lucrarea să fie trimisă la tipar, autorul va citi integral lucrarea şi va da „bun de tipar”.

English version

SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica