Colecţia de Etnologie

Glosar etnografic. Habitatul, 328 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel
„Construirea lucrării a avut mai multe etape; prima a fost alegerea termenilor, care s-a făcut în funcție de semnificația lor etnologică, gradul de comprehensibilitate, importanța în mentalitatea celor care îi vehiculează, frecvența folosirii în vocabularul specializat propriu unei ocupații, indiferent de natura ei. Ca rezultat, au fost cuprinse atât cuvinte-titlu cu răspândire mai generală, cât și unele specializate până la detalii funcționale ori cu circulație zonală restrânsă. Odată stabiliţi termenii, s-a trecut la următoarea fază de lucru, definițiile, pe care am pus accent, deoarece semantica este esențială în ansamblul oricărei culturi. Primele două momente ale elaborării au inclus și un al treilea, notarea județelor în care au apărut cuvintele cu variantele lor fonetice și semantice. Volumul a fost gândit să conțină, așadar, într-o formă simplu de înțeles și utilizabilă pentru studii diverse, toate aceste trei variabile consemnate, și anume, la fiecare cuvânt-titlu: semantica, inclusiv sensurile secundare, variantele fonetice și județul, toți parametrii ce îi arată locul și importanța în vocabularul disciplinei și totodată dau posibilitatea ca acest glosar să poată fi folosit și pentru studii tangente domeniului.”

Pret: 63.00 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul IV, 772 p.

Autori: prof.univ.dr. Ovidiu Papană
„Volumul al patrulea din cadrul studiilor acustico-muzicale își propune să prezinte câteva subcategorii distincte de instrumente muzicale tradiționale românești. Această lucrare are ca subiect prezentarea acustico-muzicală a instrumentelor sonore idiofone (utilizate în cultura tradițională românească).”

Pret: 378.00 LEI

De la șezătoare la comunitate online, 150 p.

Autori: Oana-Maria Călin
Studiul reprezintă o contribuţie semnificativă în înţelegerea transformărilor din cultura contemporană și din social media din România, oferind o sinteză a dezbaterilor teoretice asupra transformării prin social media a vieții comunităților (cu aplicație pe fenomenele re-inventării tradițiilor), a mecanismelor prin care sunt create comunități de practici și sunt acceptați și susținuți așa-numiții influencers, precum şi perspective intepretative asupra proceselor prin care o comunitate online se re-inventează ca o comunitate off-line.

Pret: 39.90 LEI

Avataruri contemporane ale basmului fantastic, 172 p.

Autori: Oana-Valeria Chelaru
Basmul înseamnă proiectarea dorințelor auditorilor și conturează o lume imaginară, o lume în care fantasticul și miraculosul se întrepătrund, iar spațiul și mai ales timpul ascultă de necesitățile interne ale narațiunii, ca și de bunăvoința ființei umane. El depășește granițele literaturii populare și, prin evoluție și schimbări permanente, determină noi și noi avataruri contemporane, care demonstrează, fără putință de tăgadă, perpetuarea și supraviețuirea basmului fantastic, în ciuda tuturor inovațiilor și modernizărilor sau tocmai datorită lor. Pentru încă multe generații care vor urma, basmele lui Ispirescu sau cele ale lui Eminescu și Slavici sau filmele lui Walt Disney, ale lui Gopo, sau ale lui George Lucas vor întruchipa lumea ideală, în care dorințele prind viață, spațiul și timpul ascultă de bunul plac al omului, iar răul este întotdeauna învins. Nici chiar omul tehnologizatului secol al XXI-lea nu poate renunța la speranța în victoria binelui, dar basmul, pentru el, devine un complex de imagini care îl captivează și îl apropie de ascultătorul de altădată care, la desfăcutul porumbului sau în nopțile lungi de la stână se proiecta în ipostaza unui erou atotputernic, de care ascultau până și astrele.

Pret: 42.00 LEI

In honorem Ion Ghinoiu. Vârstele timpului, vârstele omului. Profesorul Ion Ghinoiu în slujba etnologiei, 410 p

Autori: Emil Țîrcomnicu Radu Toader (coord.)
„În familia neașteptat de largă a etnologilor români, Ion Ghinoiu ocupă un loc aparte. Descendent, în vocație, din Sim. Fl. Marian, Simion Mangiuca, Artur Gorovei, Nicolae Dunăre, Romulus Vulcănescu, pentru a aminti doar câțiva dintre ei, și-a dedicat și el viața studiului culturii și obiceiurilor poporului său. O îndatorire de la care nu s-a abătut mai bine de jumătate de veac, timp în care a produs cărți și articole esențiale pentru înțelegerea culturii populare a românilor, între care amintim Panteonul românesc. Dicționar (2001), Sărbători și obiceiuri românești (2003), Comoara satelor. Calendar popular (2005), Dicționar. Mitologie română (2013). Una dintre primele, Vârstele timpului (1994), publicată și în Basarabia, acoperă aproape tot spațiul locuit de români și include întregul ansamblu al obiceiurilor și practicilor lor rituale. Ca șef al sectorului de etnografie al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, a coordonat și condus întocmirea celor cinci volume ale Atlasului Etnografic Român ‒ o operă fundamentală pentru cultura noastră ‒ și seria de volume Corpus de documente etnografice românești, care cuprind răspunsurile la chestionarele pe baza cărora a fost întocmit atlasul. Opere de sinteză, ele reconstituie ansamblurile de obiceiuri practicate de femei și bărbați de diferite vârste, descriu multitudinea ființelor mitologice, varietatea practicilor rituale atestate pe teritoriul țării”. (Constantin Eretescu)

Pret: 63.00 LEI

Apa. De la ordinea practică la ordinea metafizică, 478 p.

Autori: Doina-Cristina Mazăre
Punctul de pornire al acestei lucrări este observarea simbolului apei în viața practică și, apoi, analiza modului în care acest simbol este transferat în ordinea ideală, metafizică, urmărind tipologiile și ipostazele apei, așa cum se desfășoară în fiecare domeniu ales, deoarece, fiecare teritoriu în care activează apa funcționează de pe principii diferite, iar noi am dorit să studiem aceste principii și funcțiile pe care ea le dezvoltă în teritoriile descoperite.

Pret: 42.00 LEI

Păstoritul. Bibliografie selectivă, 374 p.

Autori: Lucian David
Bibliografia retrospectivă generală a păstoritului, realizată de cercetătorul Lucian David, echivalează cu o reconstituire pe bază de documente a evoluției unei profesiuni tradiționale, instrument de lucru recomandabil nu doar folcloriștilor, ci și specialiștilor din domenii conexe.

Pret: 37.80 LEI

In honorem Sabina Ispas. Cunoașterea „culturii profunde”. Paradigme actuale, 600p

Autori: Ioana-Ruxandra Fruntelată, Iulia Wisosenschi, Radu Toader (coord.)
Volum omagial care cuprinde 51 de materiale științifice dedicate acad. Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, personalitate proeminentă pentru etnologia românească, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Pret: 73.50 LEI

Laptele matern şi aburul hranei. Contexte etnologice, 958 p.

Autori: Laura Ioana Toader
„Autoarea prezintă mai întâi actele alimentare legate de alăptatul și înțărcatul copilului și rolul jucat de personajele cu funcții rituale și ceremoniale (lăuza, moașa, doica, nașa) în obiceiurile de naștere (rodina, botezul, cumetria). Urmează apoi alimentația specifică celui de al doilea prag din ciclul vieții, căsătoria, care deschide prin cel mai important ritual al său, actul nupțial, un nou ciclu vital, unde discută problemele referitoare la schimbul și rolul darurilor alimentare, ospățul nupțial, ploconul, semnificația pomului la nuntă, bradul virilității și mărul feminității. În prezentarea ofrandelor alimentare specifice ultimului prag de trecere, înmormântarea (pomana, praznicul, pomul sau mărul mortului și altele), apare un alt arhetip fundamental, aburul, substitut ritual al hranei care se înalță, precum sufletul omului, la Cer”. (Ion Ghinoiu)

Pret: 79.80 LEI

Păstoritul la Botiza, 192 p

Autori: Ciprian Coc
Cartea de față, scrisă de mai tânărul nostru coleg Ciprian Coc, „Păstoritul la Botiza”, este, pe rând, un imn adus lumii vrăjite a stânei, o reverență închinată botizenilor. Este scrisă într-un ritm alert, parcă între două ploi, între două mulsori sau două strămutări; dar discursul îi rămâne inteligibil, fascinat, convingător, dovedind aproape o patimă pentru subiect. Autorul se lasă devorat de ceea ce face, el se lasă prădat și se investește cu toată ființa sa, căutând explicații pentru orice detaliu, precum marii profesori.

Pret: 31.50 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign