Colecţia de Etnologie

Habitatul, vol. I, Oltenia, 322 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel, Monica Budiș, Raluca Minoiu
Primul volum al seriei Habiatul cuprinde răspunsurile primite în deceniile 7 și 8 ale secolului XX la chestionarele Atlasului Etnografic Român, în arealul regiunii istorice Oltenia. Volumele I și II au fost premiate în anul 2012 de către Academia Română cu premiul Simion Florea Marian, în domeniul etnografiei și folclorului.

Pret: 42.00 LEI

Habitatul, vol. IV, Moldova, 462 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel, Paul Drogeanu
MOLDOVA este cel de al patrulea volum al seriei HABITATUL din cadrul CORPUSULUI DE DOCUMENTE ETNOGRAFICE ROMÂNE (DER) alcătuit din datele de teren culese în această regiune pe parcursul anchetei pentru Atlasul etnografic român. În cazul temei pe care o prezentăm, materialele sunt cuprinse în chestionarele de Aşezări – Gospodărie şi Locuinţă – Interior, cercetări efectuate între 1972-1982, inclusiv cercetările pilot.

Pret: 42.00 LEI

Deschideri etnologice. In honorem Sabina Ispas la 75 de ani, 220 p.

Autori: Laura Jiga Iliescu, Mihaela Nubert Chețan (coord.)
Articolele din volum acoperă o paletă diversă a investigaţiilor asupra culturii orale tradiţionale şi moderne, a expresiilor sale verbale, muzicale, coreice, cercetate de folcloristică, etnomuzicologie, etnocoreologie, etnografie şi discipline conexe: istoria cercetărilor, dinamica obiectului de studiu, organizarea internă a expresiilor formalizate în genuri şi specii, instrumente de lucru, arhive şi patrimoniu, cultura minorităţilor, peisaje culturale, abordări comparative, discurs metaştiinţific şi, nu în ultimul rând, creaţie de autor.

Pret: 35.70 LEI

Elemente de geografie mitică a României, Cășușul, 202 p.

Autori: Ionuț Semuc
Călușul se cere cunoscut în profunzime, cercetarea sa nu poate rămâne numai la suprafață, mărginindu-se la simpla descriere a dansului așa cum este în prezent, ci trebuie să scoată în relief cât mai multe din valențele adânc umane pe care le cuprinde, să îl reconstituie urcând din preistorie, de la simple ipoteze, până la date documentare confirmate, în ultimă instanță să ofere o explicație a unui fapt aparent simplu: cum a ajuns să fie ceea ce este. Este condiția valorificării lui critice, a unei valorificări cu sens cultural adevărat.

Pret: 33.60 LEI

Cultura antropologică. Studii, cronici, comentarii, 316 p.

Autori: Nicolae Constantinescu; ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin
Volumul de față grupează articolele apărute vreme de cinci ani (2010 – 2015) în paginile revistei Cultura, semnate de binecunoscutul profesor și etnolog Nicolae Constantinescu. Domnul profesor Nicolae Constantinescu a publicat, de-a lungul unei cariere universitare și de cercetare bogate, în diferite reviste de specialitate, din țară și din străinătate, numeroase și importante studii și articole științifice, care astăzi reprezintă, alături de cărțile de autor sau de volumele coordonate ori editate, un reper de necontestat în etnologia și antropologia românească.

Pret: 31.50 LEI

Pași spre sacru. Din etnologia alimentației românești, 226 p.

Autori: Ofelia Văduva
Lucrarea „Pași spre sacru” prezintă un segment al culturii românești, acela ce se referă la fațetele spirituale ale hranei tradiționale (simboluri, credințe, obiceiuri) pledând pentru utilizarea acestor repere ca argumente particularizatoare în căutările identitare actuale privind hrana românească.

Pret: 31.50 LEI

Peisajele etnografice din România, 190 p.

Autori: Lucian David
Peisajul, locul de manifestare a vieţii, este un concept global interdisciplinar. El denumeşte, într-o primă fază, o parte din natură, un gen de pictură sau o compoziţie literară. Ulterior, i se atribuie utilizări şi sensuri disputate de geografie, istoria artei, arhitectură, ecologie, etnologie, medicină etc., dând naştere unor termeni noi: peisaj natural, peisaj antropic, peisaj cultural, peisaj urban etc.

Pret: 49.35 LEI

De la unealtă la instrument muzical. Câteva însemnări despre instrumentele muzicale populare și despre folclorul românesc, 304 p.

Autori: Iosif Herțea
Volumul de față cuprinde o selecție de articole și comunicări pe tema instrumentelor muzicale populare, publicate sau susținute de-a lungul a două decenii de activitate în domeniu, a subsemnatului, selecție care am socotit a fi utilă cititorului de azi, întrucât organologia folclorică a fost și este încă marginalizată în câmpul studiilor de etnologie, iar articolele, risipite în diferite publicații, sunt astăzi greu accesibile.

Pret: 27.30 LEI

Moartea lui Patroclu. Studii si articole de etnologie, 300 pag.

Autori: Constantin Eretescu
În acest moment al vieții găsesc profunzime și umanitate în ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. O narațiune care depășește cadrele genului și trece, aparent, spre roman. Mă întreb însă dacă nu avem de-a face cu un mit care a devenit în timp poveste, ficțiune. Lumea în care ajunge Făt-Frumos, locul în care e el fericit e un spațiu dominat de femei, un matriarhat, fără războinici, fără aventuri neprevăzute. O lume, însă, în care nu-și mai găsește locul. El se întoarce în realitate, lumea modernă, diferită de cea pe care o visase”.

Pret: 26.25 LEI

Sărbători și obiceiuri. Vol IV. Considerente privind elaborarea Atlasului Etnografic Român. Românii din afara granițelor, 100 p.

Autori: Emil Țîrcomnicu
Volumul conține aprecieri privind elaborarea unei noi serii a Atlasului Etnografic Român, alcătuit pe regiuni istorice, inclusiv cu date culese din regiunile cu populație de origine română din afara României.

Pret: 13.10 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign