Colecţia de Etnologie

Elemente de geografie mitică a României, Cășușul, 202 p.

Autori: Ionuț Semuc
Călușul se cere cunoscut în profunzime, cercetarea sa nu poate rămâne numai la suprafață, mărginindu-se la simpla descriere a dansului așa cum este în prezent, ci trebuie să scoată în relief cât mai multe din valențele adânc umane pe care le cuprinde, să îl reconstituie urcând din preistorie, de la simple ipoteze, până la date documentare confirmate, în ultimă instanță să ofere o explicație a unui fapt aparent simplu: cum a ajuns să fie ceea ce este. Este condiția valorificării lui critice, a unei valorificări cu sens cultural adevărat.

Pret: 33.60 LEI

Cultura antropologică. Studii, cronici, comentarii, 316 p.

Autori: Nicolae Constantinescu; ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin
Volumul de față grupează articolele apărute vreme de cinci ani (2010 – 2015) în paginile revistei Cultura, semnate de binecunoscutul profesor și etnolog Nicolae Constantinescu. Domnul profesor Nicolae Constantinescu a publicat, de-a lungul unei cariere universitare și de cercetare bogate, în diferite reviste de specialitate, din țară și din străinătate, numeroase și importante studii și articole științifice, care astăzi reprezintă, alături de cărțile de autor sau de volumele coordonate ori editate, un reper de necontestat în etnologia și antropologia românească.

Pret: 31.50 LEI

Pași spre sacru. Din etnologia alimentației românești, 226 p.

Autori: Ofelia Văduva
Lucrarea „Pași spre sacru” prezintă un segment al culturii românești, acela ce se referă la fațetele spirituale ale hranei tradiționale (simboluri, credințe, obiceiuri) pledând pentru utilizarea acestor repere ca argumente particularizatoare în căutările identitare actuale privind hrana românească.

Pret: 31.50 LEI

Peisajele etnografice din România, 190 p.

Autori: Lucian David
Peisajul, locul de manifestare a vieţii, este un concept global interdisciplinar. El denumeşte, într-o primă fază, o parte din natură, un gen de pictură sau o compoziţie literară. Ulterior, i se atribuie utilizări şi sensuri disputate de geografie, istoria artei, arhitectură, ecologie, etnologie, medicină etc., dând naştere unor termeni noi: peisaj natural, peisaj antropic, peisaj cultural, peisaj urban etc.

Pret: 49.35 LEI

De la unealtă la instrument muzical. Câteva însemnări despre instrumentele muzicale populare și despre folclorul românesc, 304 p.

Autori: Iosif Herțea
Volumul de față cuprinde o selecție de articole și comunicări pe tema instrumentelor muzicale populare, publicate sau susținute de-a lungul a două decenii de activitate în domeniu, a subsemnatului, selecție care am socotit a fi utilă cititorului de azi, întrucât organologia folclorică a fost și este încă marginalizată în câmpul studiilor de etnologie, iar articolele, risipite în diferite publicații, sunt astăzi greu accesibile.

Pret: 27.30 LEI

Moartea lui Patroclu. Studii si articole de etnologie, 300 pag.

Autori: Constantin Eretescu
În acest moment al vieții găsesc profunzime și umanitate în ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. O narațiune care depășește cadrele genului și trece, aparent, spre roman. Mă întreb însă dacă nu avem de-a face cu un mit care a devenit în timp poveste, ficțiune. Lumea în care ajunge Făt-Frumos, locul în care e el fericit e un spațiu dominat de femei, un matriarhat, fără războinici, fără aventuri neprevăzute. O lume, însă, în care nu-și mai găsește locul. El se întoarce în realitate, lumea modernă, diferită de cea pe care o visase”.

Pret: 26.25 LEI

Sărbători și obiceiuri. Vol IV. Considerente privind elaborarea Atlasului Etnografic Român. Românii din afara granițelor, 100 p.

Autori: Emil Țîrcomnicu
Volumul conține aprecieri privind elaborarea unei noi serii a Atlasului Etnografic Român, alcătuit pe regiuni istorice, inclusiv cu date culese din regiunile cu populație de origine română din afara României.

Pret: 13.10 LEI

Cimpoiul și Diavolul. O poveste adevărată a instrumentelor muzicale populare din România, 256 p.

Autori: Iosif Herțea
Iosif Herțea s-a născut în anul 1936 în Ferneziu, județul Maramureș. A absolvit Academia de Muzică din București (1960), lucrând ca cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor (1960-1980), Muzeul Etnografic al Transilvaniei și conferențiar la Academia de Muzică din Cluj (1980-1984 și 1992-1994). Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) și al Grupului de Studii organologice al Congresului Internațional de Muzică Populară (CIMP). A publicat numeroase articole și comunicări în țară și străinătate (Slovacia, 1970, 1979; Bulgaria, 1971; Moscova, 1974; Budapesta, 1982; Oslo, 1985). Volumul Rumanian Carols (Fundația Culturală Română, 1999) a fost prezentat la Smithsonian Folk Life (SUA), iar Colinde Românești. Antologie și tipologie muzicală (Grai și Suflet, 2004) a fost premiat de UCMR în anul 2004. A primit premii UNITER pentru muzică de scenă (1995 și 2004).

Pret: 52.50 LEI

Texte și contexte în cultura dansului tradițional. Călușul din Izvoarele (Olt). Călușerul din Boșorod (Hunedoara)

Autori: Petac Silvestru Dorel
Cartea cuprinde analiza etnocoreologică a două studii de caz asupra Căluşului, o practică ritual-ceremonială de esenţă choreutică întâlnită şi astăzi în spaţiul românesc intra- şi extracarpatic. Felierea adâncă a realităţii culturale investigate, clar circumscrisă din perspectiva timpului şi a spaţiului dar limitată la contextul ritual-ceremonial, oferă, pe de-o parte, posibilitatea observării imaginii de ansamblu pe care o are această practică culturală, a fizionomiei ei actuale şi, pe de altă parte, ocazia sondării unor straturi de credinţe magico-religioase foarte vechi, regăsite astăzi din ce în ce mai firav într-o mentalitate raţionalizată (în sens weberian), straturi în care aceste practici culturale îşi au rădăcinile. Focalizată pe devoalarea structurilor ritual-ceremoniale şi a celor textuale, pe extragerea semnificaţiilor culturale şi a informaţiilor stilisticii textelor de dans, analiza urmăreşte să pună în evidenţă şi câteva dintre aspectele proceselor de recontextualizare ca factor prin care structurile rituale, ceremoniale şi textuale s-au adaptat de-a lungul timpului diferitelor contexte sociale şi mentalitare. Mixul metodologic centrat de kinetografia Laban a permis o investigare de adâncime a textelor, a co-textelor în strânsa lor corelaţie cu contextele ritual-ceremoniale, metoda propunând un model de exceptare a materialului etnocoreologic cu scopul constituirii unor instrumente ştiinţifice necesare pentru înţelegerea unor procese mai largi precum cel al transmiterii şi a morfodinamicii tradiţiilor de dans. Lucrarea este printre puţinele analize coreologice asupra Căluşului si prima de o asemenea anvergură aplicată asupra unor tradiţii căluşăreşti locale: una oltenească (Izvoarele, Olt) şi una transilvăneană (Boşorod, Hunedoara).

Pret: 42.00 LEI

Amintiri pentru viitor. 4 teme de istorie orală, 156 p.

Autori: Narcisa Alexandra Știucă
Pentru că fiecare are o poveste de spus despre propria viață – socotită unică în raport cu ale semenilor săi fie datorită evenimentelor excepționale fie modului de a nara – demersul acesta tinde să completeze în manieră subiectivă istoria oficială și mai ales să reveleze rolul jucat în făurirea ei de către persoanele neincluse în galeria personalităților.

Pret: 21.00 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign