Colecţia de Etnologie

Manuscrisul protopopului Moga despre revoluția din 1848 din Zarand, 132 p.

Autori: Alexandru Filipașcu
Manuscrisul protopopului Moga și analiza realizată de Profesorul Filipașcu oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra modului în care a avut loc conviețuirea româno-maghiară în Transilvania, în special în perioade de efervescență social-politică. De multe ori mi-a fost dat să citesc sau să ascult opinii (culmea, din partea românilor) despre Revoluția pașoptistă în termeni precum agresiune românească, intoleranță față de restul etniilor etc. Lucrarea de față vine să combată întocmai aceste puncte de vedere superficiale, apărute ca urmare a unor curioase complexe de inferioritate, arătând că, de fapt, momentul 1848 a reprezentat o etapă istorică în care tensiunea și asuprirea românilor a atins cote alarmante.

Pret: 31.50 LEI

O Dobroge, o Dunăre şi două conferinţe de pace. Documente. Ambasador Vasile Stoica, 224 p

Autori: Robert Stănciugel

Vasile Stoica a fost românul care a participat la cele două Conferințe de Pace de la Paris – în 1919, trimis de I.I.C. Brătianu, și în 1946, trimis de dr. Petru Groza -, unde a pledat pentru drepturile națiunii române, cu materiale elaborate de el sau redactate sub coordonarea sa.

A îndrumat și a condus, încă de la înființare, „Biroul Păcii” (1942). Ambasadorul Vasile Stoica a fost, este și va rămâne o emblemă și un model a slujirii necondiționate a neamului său.Pret: 31.50 LEI

Devenirea spirituală în gândirea filocalică. Sfântul Ioan Klimakos și Scara, 82 p.

Autori: Radu Toader
Lucrarea de față, elaborată în prima jumătate a anului 2002 și revizuită în anul curent, 2019, s-a dorit un scurt studiu asupra Scării Sfântului Ioan, cu accente și deschideri care, sperăm, vor lăsa loc unor dezvoltări ulterioare privind istorii ale gândirii și ideilor, ce țin de aria culturală bizantină, al cărui nucleu este constituit de ceea ce am putea numi o „cultură ortodoxă”, care a influențat, puternic și permanent, cultura și civilizația românească.

Pret: 10.50 LEI

Infrastructură și societate. Considerente teoretice și studii de caz, 250 p

Autori: Ovidiana Bulumac
Principalul scop din spatele efortului de cercetare a fost obținerea unor răspunsuri coerente la câteva întrebări simple. Într-o țară cu infrastructura strangulată cum este România, sociologia fenomenului este ... inexistentă. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care teza de față este importantă căci reprezintă, în esență, o pledoarie pentru o sociologie a infrastructurii. Lucrarea este de luat aminte și prin răspunsul adus la întrebări presante: Ce este infrastructura? Ce rol social are aceasta dincolo de transport? De ce unele comunități cunosc dezvoltarea socio-economică prin intermediul investițiilor în infrastructură, iar altele nu? Care este rolul elitelor în raportul societate-infrastructură?

Pret: 42.00 LEI

Habitatul. Vol. V. Dobrogea, Muntenia, 618 p.

Autori: Alina Ioana Ciobănel
„Informațiile reproduse în volumul Habitatul sunt rezultatul cercetărilor făcute cu ajutorul chestionarelor de Așezări – Gospodărie și Locuință – Interior în 161 de localități rurale din cele douăsprezece județe din Dobrogea și Muntenia între anii 1972 – 1982, inclusiv în anchete pilot. Lucrarea respectă unitatea metodologică a seriei, așa încât apare tot ce a fost înregistrat în sate, la tema sau subtema unde au fost notate datele”.

Pret: 65.10 LEI

Ocupatiile, sarbatorile si obiceiurile populare din satele branene, 194 p.

Autori: Ioan Paoveanu
„Am trăit în atmosfera sărbătorilor de peste an și în frica de Dumnezeu, am ținut posturile de peste an, cu alte cuvinte am fost învățat de către părinți să trăiesc și să fiu în rând cu lumea. Aceasta a fost temelia pe care cunoașterea pe viu a vieții satului brănean de altădată a așezat cuvintele potrivite încât, citindu-le, urmașii să înțeleagă cum și-au trăit viața moșii și strămoșii, să prețuiască ceea ce ei au făcut și ne-au lăsat moștenire: pământul cu toate foloasele, traiul în armonie cu natura, cinstea și omenia, credințele și obiceiurile din ciclul vieții, sărbătorile de peste an cu emoția întâlnirii cu nevăzutul. Și mai ales cinstea, omenia și respectul așezate la temelia relațiilor dintre oameni în cadrul comunității, virtuți care ne învață să fim mai buni, să le prețuim, să le păstrăm și, musai, să le transmitem urmașilor.”

Pret: 25.20 LEI

Așezările brănene, satul, gospodăria, locuința. Interacțiuni și interdependențe etno-ecologice, 382 p.

Autori: Ioan Praoveanu
Lucrarea „Așezările brănene, satul, gospodăria, locuința. Interacțiuni și interdependențe etno-ecologice”, a fost concepută sub forma unui studiu etnologic; cuprinde, pe de o parte, coordonatele geografice, istorice și economice ale Branului, iar pe de altă parte fenomenele culturale de bază: satul, gospodăria, locuința, de la cele mai vechi forme întâlnite în teren și în colecțiile muzeelor etnografice sau reconstituite pe baza documentelor, în evoluția lor, până la formele actuale.

Pret: 31.50 LEI

Alimentația. Vol. I. Oltenia

Autori: Ion Ghinoiu (coord.gen.), Cătălin Alexa, Cornelia Belcin-Pleșca, Laura Toader
„Influența factorilor culturali asupra sistemului alimentar românesc a condus la individualizarea lui, prin perpetuarea unor norme de viață tradițională și a valorilor specifice unui popor creștin ortodox (definitorie fiind cumpătarea), ca și prin perpetuarea semnificațiilor simbolice ale unor alimente, semnificații care, adeseori, în hrana tradițională, prevalează asupra valorii utilitare. În acest sens, preferința pentru alimentele cu marcate valențe simbolice: pâine, lapte, miere, pește, vin sau prohibițiile alimentare aduc o notă particulară, contribuind la definirea identității culturale.” (Ofelia Văduva, Atlasul Etnografic Român, volumul III, Tehnica populară. Alimentaţia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 172)

Pret: 46.20 LEI

Instrumente tradiționale românești. Studii acustico-muzicale, volumul II, 562 p.

Autori: Ovidiu Papană
Sub aspect fiziologic, aparatul auditiv uman este destul de limitat tehnologic pentru a putea sesiza toate nuanțările acustice desfășurate în intervale de timp de fracțiuni de secundă. El este construit în primul rând pentru a facilita receptarea tuturor emisiilor sonore legate de viața fizică reală din mediul său înconjurător.

Pret: 252.00 LEI

Vechi meserii urbane. Meserii rare în orașul de azi (album), 256 p

Autori: Cătălin Alexa

Mai mult decât o carte despre meserii este o carte despre muncă și conștiință, despre dedicare și sacrificii, despre șansă și destin. În paginile ei se găsesc povești de viață cotidiană care, dincolo de a fi un reper în socio-antropologia muncii și în cercetarea istoriei recente, descriu dramele și nostalgiile unei generații și, în special, a unor categorii profesionale care își întrevede apusul într-o societate care nu mai repară și nu mai construiește.

Prin portretele asociate narațiunilor, cartea dobândește valențe de album, ilustrând sub formă de puzzle istorii de viață care descriu parcursul profesional contextualizat în istoria recentă a României.

O altă serie de imagini surprind atelierele din exterior, introducându-le în decorul urban căruia îi aparțin, ceea ce îngăduie cititorului să vadă lumea micilor meșteșugari citadini dinspre interior spre exterior, de la individ la spațiu, integrând personajul în istorie și locul în arhitectura contemporană a orașului românesc.Pret: 56.70 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign