Colecţia de Etnologie

Petrecătura (cântece de petrecut mortul) la românii ungureni din Serbia

Autori: Slavoljub Gacovic
Cercetările etnomuzicologice de pâna acum din teritoriul Serbiei nu au dedicat destulă atenţie moştenirii muzicale a românilor, mai ales a celei vocale. Încercări sporadice ale etnomuzicologilor sârbi, inspirate din frumuseţea şi particularitatea acestor tradiţii, au fost împiedicate de barierele importante ale limbii şi au dat în final nişte rezultate sărăcăcioase... Pe lângă bocituri şi zori, care sunt interpretate de femei ca şi aspectele diferite ale mortului dedicate muzicii instrumentale a bărbaţilor, mai ales, locul special în acest gen aparţine cântecelor de petrecătură, despre care nu este exagerat când se spune că reprezintă însăşi “cartea morţilor la români”, aşa cum este detaliat în acest studiu.

Pret: 21.00 LEI

Rosturi şi moravuri de odinioară

Autori: Sabina Ispas
Multă vreme ne-am întrebat dacă este oportun să alcătuim un volum în care să fie adunate asemenea materiale care nu au fost concepute după un plan sistematic şi nu au fost elaborate ca părţi ale unei demonstraţii. O veche dorinţă a noastră a fost să scriem o lucrare din care să poată fi desprins sistemul culturii tradiţionale româneşti în urma analizelor de text literar şi a contextelor, rituale, ceremoniale sau festive în care acesta se exprima. Cum timpul scurs până acum şi obligaţiile pe care le-am avut de îndeplinit nu au îngăduit să începem un demers de asemenea dimensiuni, am decis că pot fi publicate unele lucrări sau intervenţii anterioare care conţin şi puncte de vedere referitoare la sistemul culturii tradiţionale româneşti. Am observat că există o bază de la care păreau a porni mai toate lucrările, şi anume gândirea creştină şi modalităţile prin care ea se reflectă în folclor. Materia volumului a fost ordonată în trei capitole după conţinutul tematic general. Am considerat util să reproducem şi câteva texte de cântec epic pentru că în mod special cele două specii, cântecul epic eroic şi balada familială, sunt purtătoarele unei informaţii deosebite despre viaţa şi tradiţiile româneşti.

Pret: 48.30 LEI

Vatra traditionala in conceptia poporului roman

Autori: Radu Octavian Maier
„Vatra este pentru români şi nu numai pentru ei, locul existenţial al fiinţei umane, locul de geneză a tot ce se poate înfăptui. În ultimă instanţă, prin vatră se înţelege o locuinţă, un aşezământ stabil, cămin, uliţă, hotar, loc de baştină, de origine. Pe măsura dezvoltării societăţii, a constituirii comunităţilor umane, spaţiul vetrei se lărgeşte ajungându-se la ceea ce se numeşte vatra satului sau mai târziu vatra oraşului, unde au loc principalele evenimente ale dezvoltării economice, politice, culturale şi unde se află germenii de progres şi civilizaţie: primăria, biserică, şcoala, atelierele breslelor meşteşugăreşti. Din toate aceste prefaceri istorice şi sociale a rezultat bine cunoscuta vatră străbună”.

Pret: 21.00 LEI

Meşteşugul tradiţional al vărăritului la români

Autori: Radu Octavian Maier
„În lucrarea de faţă sunt tratate probleme deosebite legate de producerea varului în mediul rural în România, având drept scop să aducă o contribuţie modestă la umplerea unui gol simţit în acest domeniu de activitate şi anume la cunoaşterea producţiei ţărăneşti a varului sub toate aspectele sale, legate de activitatea de zi cu zi a vărarilor, de felul lor de viaţă, de procesul de muncă propriu-zis”

Pret: 21.00 LEI

Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc

Autori: Radu Octavian Maier
„În lucrarea de faţă autorul ridică şi rezolvă cu deosebită competenţă profesională probleme ştiinţifice importante legate de meşteşugurile săteşti la români de pe întreg teritoriul ţării, căutând pe baza unui vast material inedit să facă o prezentare pe cât se poate de completă a dezvoltării meşteşugurilor ţărăneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”

Pret: 27.30 LEI

Cerbul din Cadillac. Folclor urban contemporan

Autori: Constantin Eretescu
„Volumul de faţă include texte de folclor modern culese prin studenţii care au urmat cursul meu de folclor la Rhode Island School of Design (RISD), din oraşul Providence. Culegerea era parte a examenului de absolvire, un proiect asupra căruia studenţii erau înştiinţaţi de la început. În felul acesta el era o preocupare de durată. În timp, fiecare devenea conştient de caracterul materialelor pe care le urmărea, dar şi de tehnica culegerii textelor. Am inclus în colecţia de faţă un capitol de legende urbane, căruia i-am adăugat un ciclu de poveşti care circulă între copiii şi tinerii care îşi petrec verile în tabere şi un al treilea capitol de povestiri despre stafii şi fiinţe fantastice”.

Pret: 14.70 LEI

Satul şi oraşul în arhitectura civilă românească veche

Autori: îngrijire ediţie Ioan Godea
„Apariţia cărţii va însemna un eveniment pentru cultura românească, pentru efortul neobişnuit depus pentru definirea valenţelor ei plastice autentice, pentru distincţia subtilă aarhitecturii ţărăneşti de cea de târg şi a acesteia de cea de oraş, pentru numărul mare de detalii într-un desen expresiv, accentuând dragostea cu care au fost lucrate, poezia care le-a fost imprimată, unitatea detaliilor de întreg, fiecare din ele exprimând concepţia generală a clădirii, gândirea arhitecturală fundamentală a poporului roman”

Pret: 63.00 LEI

Cromatica tradiţională românească

Autori: Zina Şofransky
„Ne aflăm în faţa unei lucrări ştiinţifice cuprinzătoare şi de adâncime care, prin amplitudinea aspectelor abordate, prin elementele inedite pe care le aduc autorii, ca şi prin capacitatea de interpretare a unui bogat material factologic, reprezintă o premieră în literatura de specialitate, un succes de necontestat al disciplinei etnologice, chimice, biologice, mineralogice etc. pe care autorii o slujesc, cu devotament şi pasiune, de câteva decenii”. Maria Bâtcă

Pret: 63.00 LEI

Conflicte interetnice şi interconfesionale în Balcani reflectate în publicaţiile regionale dintre anii 1900-1920. Noi, voi şi ceilalţi

Autori: Armand Guţă
„Personal, am încercat să oferim o imagine cât mai obiectivă a binecunoscutelor stereotipuri etnice balcanice, fără a face rabat de la calitate şi respectarea acribică a criteriilor academice, ce fac referire la citarea şi consemnarea surselor de informare, respectiv la interpretarea informaţilor relevante pentru tema cercetată. Traducerile aparţin autorului, care în ultimii 15 ani a încercat şi speră că a reuşit să-şi însuşească la nivel mediu trei dintre cele şapte limbi balcanice din care provin documentele analizate”.

Pret: 31.50 LEI

Sărbători şi obiceiuri. Rudarii românofoni din Bulgaria. Vol. III. Zona Varna

Autori: coord. Emil Ţîrcomnicu
„Datele etnografice culese în două localităţi locuite de rudari românofoni, Dolni Chiflik şi Staro Oriahovo, se referă la obiceiurile din ciclul familial (naştere, căsătorie şi înmormântare) şi ciclul calendaristic (sărbători şi obiceiuri cu dată fixă, cu dată mobilă şi alte credinţe şi obiceiuri)”.

Pret: 13.10 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign