Colecţia de Etnologie

Amintiri pentru viitor. 4 teme de istorie orală, 156 p.

Autori: Narcisa Alexandra Știucă
Pentru că fiecare are o poveste de spus despre propria viață – socotită unică în raport cu ale semenilor săi fie datorită evenimentelor excepționale fie modului de a nara – demersul acesta tinde să completeze în manieră subiectivă istoria oficială și mai ales să reveleze rolul jucat în făurirea ei de către persoanele neincluse în galeria personalităților.

Pret: 21.00 LEI

Orasul subtil, 250 p.

Autori: Nicolae Panea
Autorul volumului "Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului" (Cartea Românească, 2001) propune o noua abordare a oraşului. Realitatea urbană nu este doar un construct raţional, ea se dezvăluie vizual, olfactiv, auditiv, astfel încât antropologul face simultan două acţiuni, observă participativ acea realitate, pe care încearcă să o înţeleagă şi să o descrie, "turnând-o" în paradigme raţionale, asimilate cultural şi deconstruieşte evidenţa socială a propriilor simţuri. "Oraşul subtil" înseamnă o schimbare de viziune şi, în acelaşi timp, o nouă metodă antropologică sau chiar o nouă antropologie, una a senzorialului.

Pret: 25.20 LEI

Etnografia satului transilvănean Tilișca. Monografism și holism în antropologia culturală a unei comunități pastorale românești, 180 p.

Autori: Marin Constantin
Într-o prelungire a Depresiunii Săliște către Podișul Transilvaniei, Tilișca este o așezare românească de tip adunat în vecinătatea Munților Cindrel din Carpații Meridionali, cu o apartenență creștin ortodoxă, și cu o economie preponderent agro-pastorală.

Pret: 27.30 LEI

Limba sfântă a colacilor rumâneşti. Album în patruzeci de imagini cu dicţionar, 54 p.

Autori: Paun Es Durlic
„În acest Album se prezintă pentru prima oară publicului larg unul dintre aspectele culturii spirituale a rumânilor din Serbia răsăriteană care, de-a lungul veacurilor, s-a păstrat neschimbat în colacii rituali şi obiceiuri, dintre care cel mai important este pomana, cu ocazia căreia se fac sute, ba chiar mii de colaci!”

Pret: 27.30 LEI

Românii din Voivodina (Serbia)

Autori: Ioan Godea
"Din noianul de informaţii demografice existente prin diverse studii, monografii săteşti, cărţi de călătorii, ziare, reviste publicate, ori pe baza unor informaţii orale ori manuscrise pe care le-am aflat în timpul cercetărilor noastre dintre anii 1979-1983, dar mai ales din 2004, am încercat în cele de mai jos să facem o sinteză demografică de unde să rezulte oglinda românilor peste veacuri în Banatul Sârbesc, numai în mediul rural"

Pret: 10.50 LEI

Petrecătura (cântece de petrecut mortul) la românii ungureni din Serbia

Autori: Slavoljub Gacovic
Cercetările etnomuzicologice de pâna acum din teritoriul Serbiei nu au dedicat destulă atenţie moştenirii muzicale a românilor, mai ales a celei vocale. Încercări sporadice ale etnomuzicologilor sârbi, inspirate din frumuseţea şi particularitatea acestor tradiţii, au fost împiedicate de barierele importante ale limbii şi au dat în final nişte rezultate sărăcăcioase... Pe lângă bocituri şi zori, care sunt interpretate de femei ca şi aspectele diferite ale mortului dedicate muzicii instrumentale a bărbaţilor, mai ales, locul special în acest gen aparţine cântecelor de petrecătură, despre care nu este exagerat când se spune că reprezintă însăşi “cartea morţilor la români”, aşa cum este detaliat în acest studiu.

Pret: 21.00 LEI

Rosturi şi moravuri de odinioară

Autori: Sabina Ispas
Multă vreme ne-am întrebat dacă este oportun să alcătuim un volum în care să fie adunate asemenea materiale care nu au fost concepute după un plan sistematic şi nu au fost elaborate ca părţi ale unei demonstraţii. O veche dorinţă a noastră a fost să scriem o lucrare din care să poată fi desprins sistemul culturii tradiţionale româneşti în urma analizelor de text literar şi a contextelor, rituale, ceremoniale sau festive în care acesta se exprima. Cum timpul scurs până acum şi obligaţiile pe care le-am avut de îndeplinit nu au îngăduit să începem un demers de asemenea dimensiuni, am decis că pot fi publicate unele lucrări sau intervenţii anterioare care conţin şi puncte de vedere referitoare la sistemul culturii tradiţionale româneşti. Am observat că există o bază de la care păreau a porni mai toate lucrările, şi anume gândirea creştină şi modalităţile prin care ea se reflectă în folclor. Materia volumului a fost ordonată în trei capitole după conţinutul tematic general. Am considerat util să reproducem şi câteva texte de cântec epic pentru că în mod special cele două specii, cântecul epic eroic şi balada familială, sunt purtătoarele unei informaţii deosebite despre viaţa şi tradiţiile româneşti.

Pret: 48.30 LEI

Vatra traditionala in conceptia poporului roman

Autori: Radu Octavian Maier
„Vatra este pentru români şi nu numai pentru ei, locul existenţial al fiinţei umane, locul de geneză a tot ce se poate înfăptui. În ultimă instanţă, prin vatră se înţelege o locuinţă, un aşezământ stabil, cămin, uliţă, hotar, loc de baştină, de origine. Pe măsura dezvoltării societăţii, a constituirii comunităţilor umane, spaţiul vetrei se lărgeşte ajungându-se la ceea ce se numeşte vatra satului sau mai târziu vatra oraşului, unde au loc principalele evenimente ale dezvoltării economice, politice, culturale şi unde se află germenii de progres şi civilizaţie: primăria, biserică, şcoala, atelierele breslelor meşteşugăreşti. Din toate aceste prefaceri istorice şi sociale a rezultat bine cunoscuta vatră străbună”.

Pret: 21.00 LEI

Meşteşugul tradiţional al vărăritului la români

Autori: Radu Octavian Maier
„În lucrarea de faţă sunt tratate probleme deosebite legate de producerea varului în mediul rural în România, având drept scop să aducă o contribuţie modestă la umplerea unui gol simţit în acest domeniu de activitate şi anume la cunoaşterea producţiei ţărăneşti a varului sub toate aspectele sale, legate de activitatea de zi cu zi a vărarilor, de felul lor de viaţă, de procesul de muncă propriu-zis”

Pret: 21.00 LEI

Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc

Autori: Radu Octavian Maier
„În lucrarea de faţă autorul ridică şi rezolvă cu deosebită competenţă profesională probleme ştiinţifice importante legate de meşteşugurile săteşti la români de pe întreg teritoriul ţării, căutând pe baza unui vast material inedit să facă o prezentare pe cât se poate de completă a dezvoltării meşteşugurilor ţărăneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”

Pret: 27.30 LEI

Prima pagina   <<  1 2 3 4 5 6 7 8   >>  Ultima pagina

Editura etnologica
SC Daicom Group SRL - Bucureşti
RO 15845313
J40/14271/2003
Email office@etnologica.ro

Facebook Etnologica

Etajuldoi Webdesign